Een geïntegreerde behandeling gericht op herstel van functioneren en welbevinden

Als psychiater behandel je mensen met allerlei soorten psychische stoornissen en problemen. Mensen worden eerst door een huisarts verwezen om te komen tot goede diagnostiek en behandeling. Psychiatrische ziekten zijn stoornissen op het gebied van denken, emoties en gedrag. Vaak spelen erfelijkheid en situaties van ervaren stress een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een stoornis.

Naar herstel

van functioneren

Bestrijd uw klachten met therapie

Bij psychiatrische stoornissen worden doorgaans aanzienlijke beperkingen gezien op een of meerdere belangrijke levensgebieden (als school, werk, sociaal, maatschappelijk). Een psychiater combineert medicatie met psychotherapeutische technieken, met respect voor de individuele achtergrond van mensen.

Binnen een behandeling wordt geprobeerd de psychische klachten zo goed mogelijk te verhelpen, om zo tot verbetering van het niveau van functioneren en welbevinden te komen. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de sterke kanten van de persoon en zijn steunsysteem om tot individuele oplossingen te komen.

Veelvoorkomende klachten

Onderstaande klachten komen bij veel kinderen en volwassenen voor. Herkent u deze klachten bij uzelf? Neem dan contact op.

  • ADHD bij volwassenen en jeugdigen
  • Angstklachten
  • Autisme
  • Depressieve klachten /  Manisch depressieve klachten
  • Dissociatieve stoornissen
  • Hechtingsproblematiek
  • Klachten gerelateerd aan overmatige of langdurige stress
  • Verstoorde rouwreactie als gevolg van verlieservaringen
  • Psychosomatische klachten

Psychiater voor jong en oud

Mijn naam is Els Carlier, in 1997 ben ik afgestudeerd als psychiater. Sinds 2007 heb ik mijn eigen Psychiatrie- en Psychiaterpraktijk in Apeldoorn.

Mijn werkwijze is open en eerlijk en ik streef naar een kortdurende behandeling. Ik behandel zowel jongeren (mits een psychotherapeut of psycholoog hoofdbehandelaar is) als volwassenen. Als psychiater richt ik mij op de persoonlijke ontwikkeling van de patiënt. Bij jongeren ligt de focus vaak op het schooltraject en sociaal functioneren. Bij volwassenen op het algemeen of sociaal functioneren of werk. 

Wilt u meer weten over de behandeling van uw klachten? Aarzel niet en neem contact met mij op. Daarnaast kunt u ook meer lezen over patienteninformatie en richtlijnen (bij de diverse ziektebeelden) op www.nvvpnet.nl

Psychiater in Apeldoorn / Psychiaterpraktijk in Apeldoorn / Psychotherapie Sunnij Cottage in Apeldoorn