Therapie in Apeldoorn - Voor uw welzijn

Neem contact op

Naar herstel
van functioneren

Naar een psychiater gaan is voor velen een grote stap. Het is een initiatief dat u nu neemt voor een beter welzijn op de langere termijn. Wacht daarom niet langer en stap over die drempel heen met de hulp van psychiater Els Carlier.

De therapie

In Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Heinsman-Carlier staat samenwerking centraal. Samen onderzoeken we de achtergrond van uw klachten. Aan de hand van de eerste gesprekken stellen we vast welke therapie het beste bij u past.


Als psychiater richt ik mij op de behandeling van ziektebeelden. Als gespecialiseerd arts zorg ik (indien nodig) voor de juiste combinatie met medicatie. Naast medicatie kan ik een psychotherapeutische behandeling geven. Deze behandeling kan bestaan uit steunende gesprekscontacten, cognitieve gedragstherapie (met de juiste gedachte controle krijgen over de klachten) en inzichtgevende therapie.

Neem contact op voor meer informatie

Het intakegesprek

Nadat u zich heeft aangemeld volgt binnen ongeveer binnen drie tot vier weken een eerste afspraak. Dit gesprek duurt 45 minuten. Tijdens dit gesprek geeft u mij een indruk van uw klachten en maakt u kennis met mij als mogelijke behandelaar. Na dit intakegesprek stellen we samen een mogelijk vervolg vast. Meestal zijn er één tot drie afspraken nodig om uw problemen beter in kaart te brengen (diagnostiek) en een behandelplan/behandelovereenkomst vast te stellen. 


Na de diagnostische fase worden er vervolgafspraken gemaakt voor de behandeling. Na het eerste gesprek kunnen aansluitend de vervolggesprekken plaatsvinden. Er is geen wachtlijst tussen de intakefase en de diagnostiek en/of behandeling. 


Let op:
De zorgverzekeraar ziet het intakegesprek als de start van de behandeling. Houdt u er tevens rekening mee dat twee naast elkaar bestaande behandelingen met dezelfde diagnose (DBC) in de specialistische GGZ niet vergoed worden. Naast de specialistische GGZ behandelingen zijn er ook behandelingen in de Basis GGZ. Vanaf 2017 bied ik als psychiater enkel specialistische GGZ behandelingen aan.

In 2018 heb ik met alle zorgverzekeraars (CZ, Achmea/Zilveren Kruis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, De Friesland, DSW, Menzis,  Promovendum, Besured en National Academic) een contract afgesloten. Ik heb geen contract afgesloten met VGZ en de zorgverzekeraars die gelieerd zijn aan VGZ (Univé, Aevitae, Bewuzt, Zekur, IZA Cura, IZZ, UMC, Turien, VPZ Assuradeuren, Plus, Stichting ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zorgsaam, IAK). 


Dit betekent dat de declaratie na afloop van de DBC of behandeling niet naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd maar naar u. Nadat u de declaratie heeft betaald, kunt u de declaratie bij de zorgverzekeraar indienen die u vervolgens zal vergoeden. Let er wel op dat de mate van vergoeding wordt bepaald door de zorgpolis die u met VGZ heeft afgesloten. Afhankelijk van de soort polis die u heeft, wordt de behandeling vrijwel geheel (bij een restitutiepolis meestal 80-100%) of gedeeltelijk (bij een Natura-polis 50-80%) vergoed.

De vergoeding van uw behandeling wordt sinds 01-01-2008 (verplicht) geregeld via Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). Dit zijn eenheden (producten genoemd) die bestaan uit zowel directe tijd (face-to-face) als indirecte tijd (o.a. verslaglegging/overleg). Een DBC loopt maximaal 365 dagen. Wanneer de behandeling nog niet is afgerond wordt een nieuwe DBC (in overleg) geopend.

Uitgebreide informatie is te vinden op:

DBConderhoud.nl en Zorgwijzer.nl.

Korte lijnen

In gevallen waar psychotherapie voor kinderen centraal staat werk ik samen met De Praktijk, een praktijk van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. In complexe situaties schakel ik snel met gespecialiseerde centra voor een second opinion en/of overname door een andere behandelaar. Als u niet tevreden bent over de behandelwijze, heeft u het recht om mij de contactgegevens te vragen van de klachtencommissie. Er is
een overeenkomst met de zorginstelling P&P Consult te Apeldoorn. Tevens verwijs ik hierbij naar www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.


Wat neemt u mee naar het eerste gesprek

Vergeet bij het eerste gesprek niet uw legitimatiebewijs, verzekeringsgegevens en een verwijzing of verwijskaart van uw huisarts mee te nemen. De huisarts bepaalt of er (vermoedelijk) sprake is van een psychiatrische stoornis en verwijst voor Specialistische GGZ of voor Basis Generalistische GGZ (let op: vanaf 2017 behandelt een psychiater enkel verwijzingen voor de specialistische GGZ).

Download hier de verwijsbrief voor uw huisarts.